Basic Computer knowledge Quiz No 1

1. જુદા જુદા પર્સનલ કમ્પ્યુટરનું જોડાણ કરીને શું રચી શકાય?

Correct! Wrong!

2. ફેસબુકના સ્થાપક કોણ છે?

Correct! Wrong!

3. કમ્પ્યુટરમાં વપરાતી આઈસી ચિપ્સ શાની બનેલી છે?

Correct! Wrong!

4. કમ્પ્યુટરમાં CPU નો અર્થ શું થાય?

Correct! Wrong!

5. કમ્પ્યુટરને માહિતી તથા સંદેશો શાના ઉપરથી આપવામાં આવે છે?

Correct! Wrong!

6. કમ્પ્યુટરમાં અશુદ્ધિને શું કહેવાય છે?

Correct! Wrong!

7. હાર્ડ ડિસ્કની ઝડપ કેટલી (પ્રતિ મિનિટ ) હોય છે?

Correct! Wrong!

8. કમ્પ્યુટર ક્ષેત્રે આગવું પ્રદાન કોનું?

Correct! Wrong!

8. ભારતમાં ઈન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રે મહત્વનું પ્રદાન કરનાર ગુજરાતના યુવાન સ્વર્ગસ્થ પનોતા પુત્ર કોણ?

Correct! Wrong!

10. ઈન્ટરનેટ દ્વારા ટપાલ મોકલાય તેને શું કહેવાય છે ?

Correct! Wrong!

Computer Quiz No 1

G k quiz 2021, Gujarati One liner current affairs, Gujarati Quiz, common general knowledge questions and answers, gk questions for kids, general knowledge quiz multiple choice, quiz questions, general knowledge 2021,computer quiz online, computer quiz mcq, advanced computer quiz, best computer quiz, daily current affairs, latest current affairs, current affairs gk today, current affairs in India 2020,science and technology quiz, science and technology quiz, scientists quiz with answers, modern Indian history quiz, Gujarati Quiz,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *